השר שפירא בת ים

מגמת מחירים בהשר שפירא בת ים

עסקאות קודמות בקרבת השר שפירא בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהשר שפירא בת ים
בת יםהשר שפירא 43800,0001970
בת יםהשר שפירא 61,239,9191986
בת יםהשר שפירא 81,230,000
בת יםהשר שפירא 121,350,0001987
בת יםהשר שפירא 41,200,000
בת יםהשר שפירא 41,200,0001960
בת יםהשר שפירא 61,441,4411980
בת יםהשר שפירא 121,475,0001970
בת יםהשר שפירא 312,100,000
בת יםהשר שפירא 61,600,0001970
בת יםהשר שפירא 141,450,0001970
בת יםהשר שפירא 441,490,0002016
בת יםהשר שפירא 441,360,0002015
בת יםהשר שפירא 71,200,0001973
בת יםהשר שפירא 122,080,0001970
בת יםהשר שפירא 71,280,0001960
בת יםהשר שפירא 151,500,0002019
בת יםהשר שפירא 81,239,919