השר משה רמת גן

מגמת מחירים בהשר משה רמת גן

עסקאות קודמות בקרבת השר משה רמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהשר משה רמת גן
רמת גןהשר משה 791,978,6152015
רמת גןהשר משה 491,250,3441955
רמת גןהשר משה 791,851,4022015
רמת גןהשר משה 40500,000
רמת גןהשר משה 40573,0001960
רמת גןהשר משה 40437,500
רמת גןהשר משה 40500,000
רמת גןהשר משה 232,200,0002017
רמת גןהשר משה 232,200,0002017
רמת גןהשר משה 232,450,0002017
רמת גןהשר משה 232,270,0002016
רמת גןהשר משה 232,250,0002014
רמת גןהשר משה 232,255,0002017
רמת גןהשר משה 352,255,0002017
רמת גןהשר משה 232,260,0002017
רמת גןהשר משה 232,275,0002018

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור השר משה רמת גן