אור עקיבא

מגמת מחירים ב אור עקיבא

עסקאות קודמות בקרבת אור עקיבא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות ב אור עקיבא
אור עקיבא400,0001960
אור עקיבאאור עקיבא 11,590,0002018
אור עקיבא1,590,0002018
אור עקיבאאלעזר דוד676,0001970
אור עקיבא1,230,8502017
אור עקיבאטיילת הג'וינט960,0001993
אור עקיבאהכרמל 331,380,0002012
אור עקיבאהאלון960,0001993
אור עקיבאויסנברג יחיאל400,0001960
אור עקיבאאור עקיבא 11,590,0002018
אור עקיבא1,380,0002012
אור עקיבאדוד אלעזר676,0001970
אור עקיבאיהודה הלוי 251,100,0002002
אור עקיבאאור עקיבא 11,230,8502017
אור עקיבאמיכאל גלפנשטיין1,590,0002018

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אור עקיבא