השיקמה נשר

מגמת מחירים בהשיקמה נשר

עסקאות קודמות בקרבת השיקמה נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהשיקמה נשר
נשרהשיקמה 4601,920
נשרהשיקמה 44962,910
נשרהשיקמה 12626,208
נשרהשיקמה 39571,599
נשרהשיקמה 321,022,408
נשרהשיקמה 44621,740
נשרהשיקמה 4463,140
נשרהשיקמה 4518,855
נשרהשיקמה 4753,012
נשרהשיקמה 39850,000
נשרהשיקמה 19690,000
נשרהשיקמה 19690,000