הרמון קרית גת

מגמת מחירים בהרמון קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת הרמון קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרמון קרית גת
קרית גתהרמון 23890,0002015
קרית גתהרמון 23790,0002015
קרית גתהרמון 87765,0001991
קרית גתהרמון 41790,0001990
קרית גתהרמון 23830,0002015
קרית גתהרמון 83720,0001990
קרית גתהרמון 11,070,0001999
קרית גתהרמון 23915,0002016
קרית גתהרמון 23915,0002016
קרית גתהרמון 50600,0001970
קרית גתהרמון 23950,0002015
קרית גתהרמון 54605,0001970
קרית גתהרמון 23790,0002015
קרית גתהרמון 47920,0001992
קרית גתהרמון 35930,0001992
קרית גתהרמון 54847,0001970
קרית גתהרמון 11,035,0001993

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרמון קרית גת