הרב קוק הרצליה

מגמת מחירים בהרב קוק הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת הרב קוק הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרב קוק הרצליה
הרצליההרב קוק 241,485,915
הרצליההרב קוק 391,450,0001982
הרצליההרב קוק 41,430,0001980
הרצליההרב קוק 151,800,0001983
הרצליההרב קוק 81,300,0001967
הרצליההרב קוק 212,365,0002012
הרצליההרב קוק 441,240,000
הרצליההרב קוק 51,800,0002010
הרצליההרב קוק 213,154,0002013
הרצליההרב קוק 561,580,0002014
הרצליההרב קוק 621,180,0001960
הרצליההרב קוק 501,560,0001978
הרצליההרב קוק 131,610,0001986
הרצליההרב קוק 9800,0001960
הרצליההרב קוק 401,650,0001970
הרצליההרב קוק 561,882,0002015
הרצליההרב קוק 721,560,0001980
הרצליההרב קוק 192,300,0001990
הרצליההרב קוק 293,300,0002014
הרצליההרב קוק 482,000,0001986

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרב קוק הרצליה