הרב קוקיס בת ים

מגמת מחירים בהרב קוקיס בת ים

עסקאות קודמות בקרבת הרב קוקיס בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרב קוקיס בת ים
בת יםהרב קוקיס 4484,5121901
בת יםהרב קוקיס 37493,1731975
בת יםהרב קוקיס 25803,000
בת יםהרב קוקיס 42443,3301997
בת יםהרב קוקיס 251,485,9002007
בת יםהרב קוקיס 13593,4001973
בת יםהרב קוקיס 19980,0001970
בת יםהרב קוקיס 12740,0001970
בת יםהרב קוקיס 12625,0001970
בת יםהרב קוקיס 36765,0001980
בת יםהרב קוקיס 231,315,0001999
בת יםהרב קוקיס 261,201,2011970
בת יםהרב קוקיס 27800,0001970
בת יםהרב קוקיס 6900,0001967
בת יםהרב קוקיס 161,000,000
בת יםהרב קוקיס 291,025,0001955
בת יםהרב קוקיס 27930,0001955
בת יםהרב קוקיס 271,100,0001950
בת יםהרב קוקיס 121,400,0002016
בת יםהרב קוקיס 121,400,0002016

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרב קוקיס בת ים