הרב עוזיאל ירושלים

מגמת מחירים בהרב עוזיאל ירושלים

עסקאות קודמות בקרבת הרב עוזיאל ירושלים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרב עוזיאל ירושלים
ירושליםהרב עוזיאל 792,800,000
ירושליםהרב עוזיאל 1101,800,0001970
ירושליםהרב עוזיאל 932,160,0001980
ירושליםהרב עוזיאל 1132,075,0001970
ירושליםהרב עוזיאל 792,342,342
ירושליםהרב עוזיאל 1002,342,3421974
ירושליםהרב עוזיאל 5615,0001964
ירושליםהרב עוזיאל1,550,0001971
ירושליםהרב עוזיאל 491,820,0001973
ירושליםהרב עוזיאל 491,650,0001990
ירושליםהרב עוזיאל 1041,600,0001971
ירושליםהרב עוזיאל 211,880,0001970
ירושליםהרב עוזיאל 411,635,0001971
ירושליםהרב עוזיאל 842,262,0001969
ירושליםהרב עוזיאל 333,450,0001980
ירושליםהרב עוזיאל 451,680,0001950
ירושליםהרב עוזיאל 692,975,0001970
ירושליםהרב עוזיאל 1053,800,0001979
ירושליםהרב עוזיאל 211,725,0001960
ירושליםהרב עוזיאל 291,965,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרב עוזיאל ירושלים