הרב עוזיאל בת ים

מגמת מחירים בהרב עוזיאל בת ים

עסקאות קודמות בקרבת הרב עוזיאל בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרב עוזיאל בת ים
בת יםהרב עוזיאל 2780,0001958
בת יםהרב עוזיאל 2780,0001970
בת יםהרב עוזיאל 23720,0001964
בת יםהרב עוזיאל 17800,0001999
בת יםהרב עוזיאל 30850,000
בת יםהרב עוזיאל 28850,0001970
בת יםהרב עוזיאל 26660,0001960
בת יםהרב עוזיאל 28660,000
בת יםהרב עוזיאל 221,225,0001980
בת יםהרב עוזיאל 14930,0001962
בת יםהרב עוזיאל 18800,0001970
בת יםהרב עוזיאל 22795,0001960
בת יםהרב עוזיאל725,0001970
בת יםהרב עוזיאל1,642,6421950
בת יםהרב עוזיאל 41,050,000
בת יםהרב עוזיאל 61,050,0001980
בת יםהרב עוזיאל 241,000,000
בת יםהרב עוזיאל 241,000,000
בת יםהרב עוזיאל 41,000,000
בת יםהרב עוזיאל 16840,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרב עוזיאל בת ים