הרב הלפרין מרדכי הרצליה

מגמת מחירים בהרב הלפרין מרדכי הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת הרב הלפרין מרדכי הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהרב הלפרין מרדכי הרצליה
הרצליההרב הלפרין מרדכי 3568,9751950
הרצליההרב הלפרין מרדכי 4495,1321950
הרצליההרב הלפרין מרדכי554,5801963
הרצליההרב הלפרין מרדכי420,1561950
הרצליההרב הלפרין מרדכי 5628,0001953
הרצליההרב הלפרין מרדכי 8220,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הרב הלפרין מרדכי הרצליה