הקוממיות קרית גת

מגמת מחירים בהקוממיות קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת הקוממיות קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהקוממיות קרית גת
קרית גתהקוממיות 63890,0001900
קרית גתהקוממיות 24184,960
קרית גתהקוממיות 39405,0001980
קרית גתהקוממיות 39550,0001900
קרית גתהקוממיות 41600,0001990
קרית גתהקוממיות 10123,625
קרית גתהקוממיות 65910,0001980
קרית גתהקוממיות 67935,0001970
קרית גתהקוממיות 24395,0001960
קרית גתהקוממיות 1580,0001997
קרית גתהקוממיות 24264,394
קרית גתהקוממיות 41795,0001970
קרית גתהקוממיות 24156,248
קרית גתהקוממיות 24178,351
קרית גתהקוממיות 39745,0001900
קרית גתהקוממיות 43725,0001982