הפטמן בת ים

מגמת מחירים בהפטמן בת ים

עסקאות קודמות בקרבת הפטמן בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהפטמן בת ים
בת יםהפטמן 1502,2051970
בת יםהפטמן 3671,1501985
בת יםהפטמן 2655,0501971
בת יםהפטמן 8468,4461969
בת יםהפטמן 5452,300
בת יםהפטמן 5454,120
בת יםהפטמן 37602,2071970
בת יםהפטמן 3766,0381978
בת יםהפטמן 1825,0001972
בת יםהפטמן 6602,4091971
בת יםהפטמן 11,250,0001970
בת יםהפטמן 11,100,0001950
בת יםהפטמן 21,075,0001970
בת יםהפטמן 12860,0001971
בת יםהפטמן 21,201,1981970
בת יםהפטמן 21,400,0001970
בת יםהפטמן 81,045,0001975
בת יםהפטמן 61,200,0001970
בת יםהפטמן 6950,0001970
בת יםהפטמן 21,350,0001972

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הפטמן בת ים