העצמאות גדרה

מגמת מחירים בהעצמאות גדרה

עסקאות קודמות בקרבת העצמאות גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהעצמאות גדרה
גדרההעצמאות 17707,0001994
גדרההעצמאות 16259,7701980
גדרההעצמאות 181,750,0001990
גדרההעצמאות 81,100,000
גדרההעצמאות 13700,0001990
גדרההעצמאות 1462,090,0002015
גדרההעצמאות 181,465,0002000
גדרההעצמאות 26920,0001996
גדרההעצמאות 81,100,0001960
גדרההעצמאות 16340,0001993
גדרההעצמאות 181,100,0002005
גדרההעצמאות 18717,4202005
גדרההעצמאות 181,425,0001995
גדרההעצמאות 16490,0001973
גדרההעצמאות 16390,0001992
גדרההעצמאות 16650,0001990