העצמאות שד קרית גת

מגמת מחירים בהעצמאות שד קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת העצמאות שד קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהעצמאות שד קרית גת
קרית גתהעצמאות שד 187780,0001900
קרית גתהעצמאות שד 441,155,0001999
קרית גתהעצמאות שד 187947,5001990
קרית גתהעצמאות שד 92600,0001970
קרית גתהעצמאות שד 92430,0001980
קרית גתהעצמאות שד 187925,0001993
קרית גתהעצמאות שד 88430,0001970
קרית גתהעצמאות שד 1051,075,0081990
קרית גתהעצמאות שד 187950,0001993
קרית גתהעצמאות שד 94500,0001965
קרית גתהעצמאות שד 161,650,0001975
קרית גתהעצמאות שד 187663,2081970
קרית גתהעצמאות שד 951,150,0001900
קרית גתהעצמאות שד 1121,630,0001986
קרית גתהעצמאות שד 92860,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור העצמאות שד קרית גת