המשוררת רחל בת ים

מגמת מחירים בהמשוררת רחל בת ים

עסקאות קודמות בקרבת המשוררת רחל בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהמשוררת רחל בת ים
בת יםהמשוררת רחל 44572,2651977
בת יםהמשוררת רחל 40776,7901978
בת יםהמשוררת רחל 44390,4561974
בת יםהמשוררת רחל 42707,6801980
בת יםהמשוררת רחל 44463,5281960
בת יםהמשוררת רחל 29658,3141986
בת יםהמשוררת רחל 1277,0741974
בת יםהמשוררת רחל 1392,0401974
בת יםהמשוררת רחל 44423,5641970
בת יםהמשוררת רחל 27900,0001978
בת יםהמשוררת רחל 44592,0001972
בת יםהמשוררת רחל 6870,0001955
בת יםהמשוררת רחל 44720,0001970
בת יםהמשוררת רחל 40700,0001970
בת יםהמשוררת רחל 27910,0001970
בת יםהמשוררת רחל 231,546,8751982
בת יםהמשוררת רחל 91,075,0001999
בת יםהמשוררת רחל 1955,0001970
בת יםהמשוררת רחל 51,070,0001964
בת יםהמשוררת רחל 61,540,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור המשוררת רחל בת ים