המרכז נשר

מגמת מחירים בהמרכז נשר

עסקאות קודמות בקרבת המרכז נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהמרכז נשר
נשרהמרכז 8204,5001950
נשרהמרכז 18532,0001965