הלוטם נשר

מגמת מחירים בהלוטם נשר

עסקאות קודמות בקרבת הלוטם נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהלוטם נשר
נשרהלוטם 31,200,0002002
נשרהלוטם 71,140,0002001
נשרהלוטם 51,060,0002000
נשרהלוטם 71,365,0002000
נשרהלוטם 51,150,0001999
נשרהלוטם1,050,0001999
נשרהלוטם 31,030,0002002
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 3940,0002002
נשרהלוטם1,365,0002000
נשרהלוטם 71,050,0001999
נשרהלוטם 1970,0002000
נשרהלוטם 5970,0002000
נשרהלוטם1,050,000
נשרהלוטם 51,050,0002000
נשרהלוטם 71,040,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הלוטם נשר