החרוב נשר

מגמת מחירים בהחרוב נשר

עסקאות קודמות בקרבת החרוב נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהחרוב נשר
נשרהחרוב 1546,546
נשרהחרוב 241,254,7701998
נשרהחרוב 241,349,5721999
נשרהחרוב 241,320,0001999
נשרהחרוב1,300,0002014
נשרהחרוב1,175,5642015
נשרהחרוב 11,340,0002015
נשרהחרוב2,320,0002017
נשרהחרוב 182,320,0002017
נשרהחרוב2,350,0002017
נשרהחרוב 182,350,0002017
נשרהחרוב 181,650,0002017
נשרהחרוב1,650,0002017
נשרהחרוב1,670,000
נשרהחרוב1,730,0002017
נשרהחרוב 181,730,0002017