החלוץ הרצליה

מגמת מחירים בהחלוץ הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת החלוץ הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהחלוץ הרצליה
הרצליההחלוץ 8778,0501970
הרצליההחלוץ 85,621,600
הרצליההחלוץ 261,090,924
הרצליההחלוץ 181,088,3401987
הרצליההחלוץ 8952,6001973
הרצליההחלוץ 8952,600
הרצליההחלוץ 61,029,3002000
הרצליההחלוץ 4999,5801970
הרצליההחלוץ 341,761,767
הרצליההחלוץ 301,761,7671960
הרצליההחלוץ 61,280,7192005
הרצליההחלוץ 61,161,050
הרצליההחלוץ 71,400,0001973
הרצליההחלוץ 307,440,0002006
הרצליההחלוץ 91,250,0001990
הרצליההחלוץ 132,850,0002014
הרצליההחלוץ 132,950,0002014
הרצליההחלוץ 212,115,0001991
הרצליההחלוץ 131,730,0002014
הרצליההחלוץ 372,600,0001989

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור החלוץ הרצליה