החידא נתיבות

מגמת מחירים בהחידא נתיבות

עסקאות קודמות בקרבת החידא נתיבות

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהחידא נתיבות
נתיבותהחידא 185429,0001990
נתיבותהחידא 182550,0002000
נתיבותהחידא 29750,0001950
נתיבותהחידא445,0001970
נתיבותהחידא 151,760,0001992
נתיבותהחידא 184480,0001900
נתיבותהחידא 148530,0001900
נתיבותהחידא 1501,060,0002002
נתיבותהחידא 348600,0001970
נתיבותהחידא520,0001970
נתיבותהחידא 340485,0001980
נתיבותהחידא 183610,0001990
נתיבותהחידא 183585,0001992
נתיבותהחידא 182530,0001994
נתיבותהחידא 182550,0001990
נתיבותהחידא575,0001970
נתיבותהחידא 23800,0001900
נתיבותהחידא 349630,0001990
נתיבותהחידא 348600,0001983
נתיבותהחידא 183650,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור החידא נתיבות