ההשכלה נשר

מגמת מחירים בההשכלה נשר

עסקאות קודמות בקרבת ההשכלה נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בההשכלה נשר
נשרההשכלה 6351,204
נשרההשכלה 6351,2041999
נשרההשכלה 9427,8751962
נשרההשכלה 1618,1501958
נשרההשכלה 19500,000
נשרההשכלה 10360,0001964
נשרההשכלה 18262,2721960
נשרההשכלה 6310,6181970
נשרההשכלה 17555,0001950
נשרההשכלה 31448,1151960
נשרההשכלה 19549,4801960
נשרההשכלה 13641,4401970
נשרההשכלה 23718,0001960
נשרההשכלה 9750,0001960
נשרההשכלה 181,640,0001970