ההסתדרות נשר

מגמת מחירים בההסתדרות נשר

עסקאות קודמות בקרבת ההסתדרות נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בההסתדרות נשר
נשרההסתדרות 568,710
נשרההסתדרות 10275,0001950
נשרההסתדרות 3293,1032009
נשרההסתדרות 7320,0001980
נשרההסתדרות 3280,0001973
נשרההסתדרות 10310,0001974
נשרההסתדרות 16300,0001980
נשרההסתדרות 7456,0001980
נשרההסתדרות 23250,0001960
נשרההסתדרות 7460,0001972
נשרההסתדרות 20171,373
נשרההסתדרות 10171,3731970
נשרההסתדרות 4400,0001950
נשרההסתדרות 8174,580
נשרההסתדרות 8585,0001970
נשרההסתדרות 6500,0001995
נשרההסתדרות 6500,0001995
נשרההסתדרות 24610,0001980
נשרההסתדרות 20136,197