הגדוד העברי בת ים

מגמת מחירים בהגדוד העברי בת ים

עסקאות קודמות בקרבת הגדוד העברי בת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בהגדוד העברי בת ים
בת יםהגדוד העברי 13531,297
בת יםהגדוד העברי 26780,0001970
בת יםהגדוד העברי 24850,0001965
בת יםהגדוד העברי 1494,000
בת יםהגדוד העברי 15650,0001970
בת יםהגדוד העברי 54640,0001972
בת יםהגדוד העברי 5880,0001964
בת יםהגדוד העברי 26785,0001980
בת יםהגדוד העברי 14650,0001960
בת יםהגדוד העברי 32805,0001972
בת יםהגדוד העברי 25740,0001966
בת יםהגדוד העברי 5760,0001980
בת יםהגדוד העברי 5750,0001960
בת יםהגדוד העברי 26800,0001980
בת יםהגדוד העברי 12820,0001970
בת יםהגדוד העברי 5876,0001970
בת יםהגדוד העברי 26750,0001980
בת יםהגדוד העברי 151,090,0001970
בת יםהגדוד העברי 91,600,0001970
בת יםהגדוד העברי 51,350,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור הגדוד העברי בת ים