דרך משה נשר

מגמת מחירים בדרך משה נשר

עסקאות קודמות בקרבת דרך משה נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בדרך משה נשר
נשרדרך משה620,000
נשרדרך משה582,302
נשרדרך משה995,695
נשרדרך משה1,191,528
נשרדרך משה 778,042
נשרדרך משה670,200
נשרדרך משה530,000
נשרדרך משה510,000
נשרדרך משה645,684
נשרדרך משה 17260,426
נשרדרך משה244,000
נשרדרך משה722,102
נשרדרך משה 17520,000
נשרדרך משה904,354
נשרדרך משה608,000
נשרדרך משה83,646
נשרדרך משה576,476