בר יהודה נשר

מגמת מחירים בבר יהודה נשר

עסקאות קודמות בקרבת בר יהודה נשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבר יהודה נשר
נשרבר יהודה407,6162003
נשרבר יהודה 521,977,6132003
נשרבר יהודה 1381,9172002
נשרבר יהודה 52883,4902002
נשרבר יהודה 1815,9802014
נשרבר יהודה 11,178,0252014
נשרבר יהודה 1864,2002015
נשרבר יהודה 11,219,0002016
נשרבר יהודה 11,148,0002015
נשרבר יהודה 1833,0002015
נשרבר יהודה 41,347,6762018
נשרבר יהודה 41,217,0002015
נשרבר יהודה1,255,0002015
נשרבר יהודה 21,100,0002017
נשרבר יהודה 1993,5002017
נשרבר יהודה 2894,0242017
נשרבר יהודה 1975,0002017
נשרבר יהודה 11,082,8002016
נשרבר יהודה 11,293,1042019
נשרבר יהודה1,460,0002017