ברנר רעננה

מגמת מחירים בברנר רעננה

עסקאות קודמות בקרבת ברנר רעננה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בברנר רעננה
רעננהברנר 15914,5621970
רעננהברנר 20990,8871982
רעננהברנר 16829,9321983
רעננהברנר 28846,8841973
רעננהברנר 8915,0551978
רעננהברנר 181,150,0001998
רעננהברנר 281,800,0002009
רעננהברנר 281,800,0002010
רעננהברנר 463,300,0001986
רעננהברנר 261,610,0001974
רעננהברנר 153,000,000
רעננהברנר 153,000,0002011
רעננהברנר 151,629,7811972
רעננהברנר 151,629,781
רעננהברנר 201,727,7641980
רעננהברנר 201,736,115
רעננהברנר 201,731,927
רעננהברנר 201,727,7641980
רעננהברנר 171,835,0001970
רעננהברנר 464,400,0001990

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור ברנר רעננה