ברלוביץ יצחק פתח תקווה

מגמת מחירים בברלוביץ יצחק פתח תקווה

עסקאות קודמות בקרבת ברלוביץ יצחק פתח תקווה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בברלוביץ יצחק פתח תקווה
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,000,0001997
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,090,0001995
פתח תקווהברלוביץ יצחק 61,135,0001994
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,080,0001995
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,180,0002003
פתח תקווהברלוביץ יצחק 101,200,0002006
פתח תקווהברלוביץ יצחק 61,140,0001996
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,160,0001996
פתח תקווהברלוביץ יצחק 81,165,0002014
פתח תקווהברלוביץ יצחק 81,165,0002014
פתח תקווהברלוביץ יצחק1,225,0001994
פתח תקווהברלוביץ יצחק 61,175,0001980
פתח תקווהברלוביץ יצחק 21,175,0001980
פתח תקווהברלוביץ יצחק 101,150,0001997
פתח תקווהברלוביץ יצחק 81,200,0001997
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,160,0001999
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,215,0001980
פתח תקווהברלוביץ יצחק 101,370,0001998
פתח תקווהברלוביץ יצחק 41,300,0001994
פתח תקווהברלוביץ יצחק 121,055,0001994

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור ברלוביץ יצחק פתח תקווה