בעלי מלאכה גדרה

מגמת מחירים בבעלי מלאכה גדרה

עסקאות קודמות בקרבת בעלי מלאכה גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבעלי מלאכה גדרה
גדרהבעלי מלאכה 19555,0001999
גדרהבעלי מלאכה 9357,0001997
גדרהבעלי מלאכה 3357,000
גדרהבעלי מלאכה 19540,0002000
גדרהבעלי מלאכה 9580,0001993
גדרהבעלי מלאכה 19840,0001999
גדרהבעלי מלאכה 191,245,0002012
גדרהבעלי מלאכה 9770,0002005
גדרהבעלי מלאכה 191,165,0002013
גדרהבעלי מלאכה 191,225,0002012
גדרהבעלי מלאכה 9850,0001997
גדרהבעלי מלאכה 9810,0001960
גדרהבעלי מלאכה 191,275,0002012
גדרהבעלי מלאכה 61,300,0002016
גדרהבעלי מלאכה 61,300,0002016
גדרהבעלי מלאכה 191,770,0002013