בנימין גדרה

מגמת מחירים בבנימין גדרה

עסקאות קודמות בקרבת בנימין גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בבנימין גדרה
גדרהבנימין 11795,4051960
גדרהבנימין 15861,9391950
גדרהבנימין 11748,7321960
גדרהבנימין 7648,1901960
גדרהבנימין 100550,0001970
גדרהבנימין 100535,0001980
גדרהבנימין 101712,0001983
גדרהבנימין 101930,0001984
גדרהבנימין 93,189,3002010
גדרהבנימין 51,250,0001980
גדרהבנימין 100820,0001983
גדרהבנימין 3770,0001983
גדרהבנימין 100770,0001983
גדרהבנימין 71,800,0002001
גדרהבנימין 100678,0001975
גדרהבנימין 1001,050,0001975

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור בנימין גדרה