אריה לייב יפה הרצליה

מגמת מחירים באריה לייב יפה הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת אריה לייב יפה הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באריה לייב יפה הרצליה
הרצליהאריה לייב יפה 271,695,100
הרצליהאריה לייב יפה 32624,600
הרצליהאריה לייב יפה 32754,380
הרצליהאריה לייב יפה 49667,225
הרצליהאריה לייב יפה 49615,900
הרצליהאריה לייב יפה 40757,020
הרצליהאריה לייב יפה 36476,130
הרצליהאריה לייב יפה 36887,718
הרצליהאריה לייב יפה 47655,728
הרצליהאריה לייב יפה 621,542,580
הרצליהאריה לייב יפה 51615,982
הרצליהאריה לייב יפה 54798,571
הרצליהאריה לייב יפה 49559,266
הרצליהאריה לייב יפה 541,023,400
הרצליהאריה לייב יפה 49734,489
הרצליהאריה לייב יפה 49734,492
הרצליהאריה לייב יפה 71,635,000
הרצליהאריה לייב יפה 473,000,000
הרצליהאריה לייב יפה 512,920,000
הרצליהאריה לייב יפה 512,050,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אריה לייב יפה הרצליה