אקסודוס קרית גת

מגמת מחירים באקסודוס קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת אקסודוס קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באקסודוס קרית גת
קרית גתאקסודוס 19700,0001995
קרית גתאקסודוס 4520,000
קרית גתאקסודוס 2520,0001970
קרית גתאקסודוס 19970,0001993
קרית גתאקסודוס 11247,725
קרית גתאקסודוס 7645,0001992
קרית גתאקסודוס 4365,625
קרית גתאקסודוס 19766,2001995
קרית גתאקסודוס 11242,812
קרית גתאקסודוס 12192,780
קרית גתאקסודוס 71,000,0001995
קרית גתאקסודוס 14900,0001993
קרית גתאקסודוס 14718,0001990
קרית גתאקסודוס 14718,0001990
קרית גתאקסודוס 14840,0001993
קרית גתאקסודוס 2750,0001970
קרית גתאקסודוס 10785,0001970
קרית גתאקסודוס 1397,530
קרית גתאקסודוס 2750,0001991

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אקסודוס קרית גת