אמציה קרית גת

מגמת מחירים באמציה קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת אמציה קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באמציה קרית גת
קרית גתאמציה 17939,5151980
קרית גתאמציה 16806,7601982
קרית גתאמציה 301,150,0001983
קרית גתאמציה 221,590,0001982
קרית גתאמציה 61,547,0002000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אמציה קרית גת