א.ל. זיסו הרצליה

מגמת מחירים בא.ל. זיסו הרצליה

עסקאות קודמות בקרבת א.ל. זיסו הרצליה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בא.ל. זיסו הרצליה
הרצליהא.ל. זיסו 3554,160
הרצליהא.ל. זיסו 3554,165
הרצליהא.ל. זיסו 24297,864
הרצליהא.ל. זיסו 17594,500
הרצליהא.ל. זיסו 24343,520
הרצליהא.ל. זיסו 24463,366
הרצליהא.ל. זיסו 24317,730
הרצליהא.ל. זיסו 23638,250
הרצליהא.ל. זיסו 31465,446
הרצליהא.ל. זיסו 3555,887
הרצליהא.ל. זיסו 31536,531
הרצליהא.ל. זיסו 36960,000
הרצליהא.ל. זיסו 241,100,000
הרצליהא.ל. זיסו 17803,847
הרצליהא.ל. זיסו 361,210,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור א.ל. זיסו הרצליה