אליהו מני ירושלים

מגמת מחירים באליהו מני ירושלים

עסקאות קודמות בקרבת אליהו מני ירושלים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באליהו מני ירושלים
ירושליםאליהו מני 417,950
ירושליםאליהו מני 14890,000
ירושליםאליהו מני 4900,000
ירושליםאליהו מני 41,500,000
ירושליםאליהו מני 84100,000
ירושליםאליהו מני 41,028,287
ירושליםאליהו מני 841,710,0002013
ירושליםאליהו מני 14547,147
ירושליםאליהו מני 41,018,000
ירושליםאליהו מני 4830,831

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אליהו מני ירושלים