אורלוב זאב פתח תקווה

מגמת מחירים באורלוב זאב פתח תקווה

עסקאות קודמות בקרבת אורלוב זאב פתח תקווה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באורלוב זאב פתח תקווה
פתח תקווהאורלוב זאב 102880,0001975
פתח תקווהאורלוב זאב 86850,0001970
פתח תקווהאורלוב זאב 10900,0001964
פתח תקווהאורלוב זאב 82860,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 38980,9811980
פתח תקווהאורלוב זאב 82650,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 70620,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 48760,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 16920,0001970
פתח תקווהאורלוב זאב 78620,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 102890,0002000
פתח תקווהאורלוב זאב 3400,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 82800,0001977
פתח תקווהאורלוב זאב 84679,0001970
פתח תקווהאורלוב זאב 48880,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 61,320,0002015
פתח תקווהאורלוב זאב 70940,0001960
פתח תקווהאורלוב זאב 61,580,0002014
פתח תקווהאורלוב זאב 61,390,0002015
פתח תקווהאורלוב זאב 31970,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אורלוב זאב פתח תקווה