אונקלוס תל אביב יפו

מגמת מחירים באונקלוס תל אביב יפו

עסקאות קודמות בקרבת אונקלוס תל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באונקלוס תל אביב יפו
תל אביב יפואונקלוס 42,630,0001972
תל אביב יפואונקלוס 172,750,0001991
תל אביב יפואונקלוס 112,080,0001960
תל אביב יפואונקלוס 152,130,0001968
תל אביב יפואונקלוס 21,701,6991970
תל אביב יפואונקלוס 42,500,0001970
תל אביב יפואונקלוס 74,725,0001960
תל אביב יפואונקלוס 131,000,0001960
תל אביב יפואונקלוס 62,980,0001960
תל אביב יפואונקלוס 152,020,0001980
תל אביב יפואונקלוס 21,500,0001960
תל אביב יפואונקלוס 52,230,0001970
תל אביב יפואונקלוס 321,600,0001970
תל אביב יפואונקלוס 21,701,699
תל אביב יפואונקלוס 21,925,0001955
תל אביב יפואונקלוס 21,640,0001965
תל אביב יפואונקלוס 132,020,000
תל אביב יפואונקלוס 21,800,0001970

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אונקלוס תל אביב יפו