אדוריים קרית גת

מגמת מחירים באדוריים קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת אדוריים קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באדוריים קרית גת
קרית גתאדוריים 247906,0002000
קרית גתאדוריים 241920,0002002
קרית גתאדוריים 247885,0001999
קרית גתאדוריים 241890,0002000
קרית גתאדוריים 22640,0001997
קרית גתאדוריים 247955,0002000
קרית גתאדוריים 245900,0002004
קרית גתאדוריים 2471,090,0001999
קרית גתאדוריים 2471,100,0001999
קרית גתאדוריים 2451,265,0002002
קרית גתאדוריים 2471,115,0001999
קרית גתאדוריים 2451,140,0002000
קרית גתאדוריים 2431,280,0002000
קרית גתאדוריים 2451,170,0001900
קרית גתאדוריים 173945,0001992
קרית גתאדוריים 223780,0001970
קרית גתאדוריים 2451,140,0001998
קרית גתאדוריים 2431,140,0001998

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אדוריים קרית גת