אדוריים)רובע המקרא קרית גת

מגמת מחירים באדוריים)רובע המקרא קרית גת

עסקאות קודמות בקרבת אדוריים)רובע המקרא קרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באדוריים)רובע המקרא קרית גת
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 227640,0001993
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 1461,590,0001990
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 1461,590,0001990
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 241890,0002004
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 247870,0002000
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 243955,0002008
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 247950,0001999
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 227665,0001991
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2141,050,0002002
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2351,135,0001999
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2411,195,0001900
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2431,400,0052001
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2431,220,0002002
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2351,215,0002000
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2351,190,0002000
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 229690,0001994
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 2411,265,0002002
קרית גתאדוריים)רובע המקרא 179895,0001992

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אדוריים)רובע המקרא קרית גת