אגריפס ירושלים

מגמת מחירים באגריפס ירושלים

עסקאות קודמות בקרבת אגריפס ירושלים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באגריפס ירושלים
ירושליםאגריפס 142,435,0002015
ירושליםאגריפס 883,000,0002012
ירושליםאגריפס 401,400,0002006
ירושליםאגריפס 883,000,0002012
ירושליםאגריפס 883,000,0002012
ירושליםאגריפס 211,170,0002004
ירושליםאגריפס 211,150,0002012
ירושליםאגריפס 291,040,0001990
ירושליםאגריפס 882,800,0002009
ירושליםאגריפס 781,350,0001960
ירושליםאגריפס 401,400,0002006
ירושליםאגריפס 841,172,0001960
ירושליםאגריפס 421,230,0001997
ירושליםאגריפס 62775,0001935
ירושליםאגריפס 402,000,0002005
ירושליםאגריפס 72630,0001950
ירושליםאגריפס 402,520,0002006
ירושליםאגריפס 691,700,0002014
ירושליםאגריפס 1152,400,0001940
ירושליםאגריפס 781,000,0001957

    מודעות דירות למכירה אחרונות באזור אגריפס ירושלים