אבא אחימאיר גדרה

מגמת מחירים באבא אחימאיר גדרה

עסקאות קודמות בקרבת אבא אחימאיר גדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות באבא אחימאיר גדרה
גדרהאבא אחימאיר 992,395,2942015
גדרהאבא אחימאיר 102,265,0002008
גדרהאבא אחימאיר 11,900,0002015
גדרהאבא אחימאיר 122,250,0002007
גדרהאבא אחימאיר 11,882,7002015
גדרהאבא אחימאיר1,972,0002015
גדרהאבא אחימאיר2,800,0002015
גדרהאבא אחימאיר1,917,0002014
גדרהאבא אחימאיר1,960,0002014
גדרהאבא אחימאיר1,950,0002014
גדרהאבא אחימאיר2,090,0002014
גדרהאבא אחימאיר 242,410,0002009
גדרהאבא אחימאיר2,450,0002015
גדרהאבא אחימאיר2,340,0002015
גדרהאבא אחימאיר2,380,0002015
גדרהאבא אחימאיר 82,445,0002014
גדרהאבא אחימאיר2,056,2002015
גדרהאבא אחימאיר2,270,0002016
גדרהאבא אחימאיר2,150,0002015
גדרהאבא אחימאיר 404,460,0002000