הסרת מודעה


מאחר ואנו צריכים לוודא שהנך הבעלים של המודעה, נדרש להזין את מספר הטלפון שלך
לאחר קבלת קוד האימות ואישורו, כל המודעות המקושרות לטלפון יוסרו.

לידעתך, המספר יתווסף לרשימה שחורה ולא יסרק מאתרים בישראל או ממודעות הפייסבוק.