המקור-רמת גן

פרטי הפרויקט
סוג הפרויקטרגיל
אזוררמת גן - גבעתיים
עיררמת גן
שכונהנחלת גנים
כתובתהמקור
סוג הבנייןבניה רוויה
שלב הבניהלפני היתר
כניסה משוערתיולי, 2018
מספר דירות בבנין21
החל מ 1,665,000 ₪
ליצירת קשר