ירידת מחירים דירות למכירה

תצוגה מיון
69 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 5,475,000 ₪
95 מ"ר
3 חד'
5,400,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
5% 12,750,000 ₪
175 מ"ר
4.5 חד'
12,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
4% 24,000,000 ₪
240 מ"ר
6 חד'
23,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 1,980,000 ₪
36 מ"ר
2 חד'
1,950,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט 2
10% 12,900,000 ₪
145 מ"ר
4.5 חד'
11,600,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 10,800,000 ₪
167 מ"ר
5 חד'
10,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 2,400,000 ₪
88 מ"ר
3.5 חד'
13%- 2,390K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 3,300,300 ₪
45 מ"ר
2 חד'
3,100,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט 2
1% 7,100,000 ₪
100 מ"ר
3 חד'
7,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
20% 140,000,000 ₪
2600 מ"ר
111,111,111 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
4% 6,100,000 ₪
125 מ"ר
4 חד'
5,800,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
4% 7,200,000 ₪
115 מ"ר
4 חד'
6,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
5% 3,790,000 ₪
105 מ"ר
4 חד'
5%+ 3,600K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 5,800,000 ₪
120 מ"ר
4 חד'
5,650,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט 2
1% 9,000,000 ₪
124 מ"ר
4.5 חד'
8,999,999 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 4,390,000 ₪
80 מ"ר
4 חד'
4,360,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 8,200,000 ₪
110 מ"ר
4 חד'
8,190,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

משה שרת
4% 8,900,000 ₪
150 מ"ר
5 חד'
8,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 1,900,000 ₪
75 מ"ר
3 חד'
1,850,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
13% 15,000,000 ₪
280 מ"ר
3.5 חד'
13,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
13% 33,000,000 ₪
1200 מ"ר
24%- 28,500K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

מוסינזון
1% 4,950,000 ₪
77 מ"ר
3 חד'
4,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 6,500,000 ₪
150 מ"ר
4 חד'
6,100,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
5% 4,750,000 ₪
82 מ"ר
3 חד'
4,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט
3% 7,900,000 ₪
133 מ"ר
4.5 חד'
7,650,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 8,500,000 ₪
115 מ"ר
4 חד'
7,990,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 1,890,000 ₪
90 מ"ר
4 חד'
1,840,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 7,850,000 ₪
136 מ"ר
4 חד'
7,800,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
3% 6,499,000 ₪
115 מ"ר
4 חד'
6,290,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 5,900,000 ₪
130 מ"ר
3 חד'
5,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
4% 7,400,000 ₪
116 מ"ר
3 חד'
7,100,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 2,300,000 ₪
69 מ"ר
3 חד'
3%+ 2,290K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

רמז 6
6% 31,000,000 ₪
350 מ"ר
7 חד'
28,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 5,600,000 ₪
115 מ"ר
4 חד'
5,450,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 1,557,000 ₪
58 מ"ר
3 חד'
15%- 1,530K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 6,300,000 ₪
131 מ"ר
4 חד'
6,200,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

וייצמן
1% 3,450,000 ₪
65 מ"ר
2.5 חד'
3,400,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 4,500,000 ₪
70 מ"ר
3 חד'
4,400,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

וייצמן
4% 7,200,000 ₪
180 מ"ר
7 חד'
6,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 3,430,000 ₪
144 מ"ר
5.5 חד'
3,410,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

רמז 6
1% 11,000,000 ₪
150 מ"ר
4 חד'
10,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 7,000,000 ₪
127 מ"ר
5 חד'
6,999,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

חנקין
1% 6,100,000 ₪
100 מ"ר
4 חד'
6,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 4,350,000 ₪
99 מ"ר
3 חד'
4,250,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

רמז 6
1% 14,000,000 ₪
200 מ"ר
4.5 חד'
13,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 10,000,000 ₪
148 מ"ר
5 חד'
9,350,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

אבן גבירול
3% 4,850,000 ₪
92 מ"ר
3 חד'
4,690,000 ₪