ירידת מחירים ג'יפים

41 מודעות


ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2019
3%
64K ק"מ
2 יד
275,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2011
8%
204K ק"מ
1 יד
61,900 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2023
2%
15K ק"מ
1 יד
434,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2021
1%
45K ק"מ
1 יד
305,000 ₪

ג'יפ / Jeep ליברטי (עד 2013)

2004
12%
197K ק"מ
9 יד
35,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2021
4%
93K ק"מ
1 יד
265,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2022
3%
25K ק"מ
2 יד
365,000 ₪

ג'יפ / Jeep ליברטי (עד 2013)

2012
18%
230K ק"מ
3 יד
58,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2021
6%
77K ק"מ
1 יד
220,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2020
15%
72K ק"מ
1 יד
110,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר קצר

2021
14%
83K ק"מ
1 יד
215,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2021
12%
42K ק"מ
3 יד
139,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2023
2%
7K ק"מ
1 יד
181,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2023
5%
1K ק"מ
1 יד
380,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2021
3%
18K ק"מ
1 יד
270,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2019
4%
145K ק"מ
4 יד
139,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר קצר

2021
1%
16K ק"מ
1 יד
220,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2011
13%
245K ק"מ
3 יד
74,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2019
2%
107K ק"מ
2 יד
105,500 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2023
1%
11K ק"מ
1 יד
355,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2017
6%
115K ק"מ
3 יד
147,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2023
2%
7K ק"מ
1 יד
205,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2021
2%
113K ק"מ
1 יד
172,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2016
7%
100K ק"מ
3 יד
125,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר ארוך

2011
2%
148K ק"מ
5 יד
156,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2019
23%
60K ק"מ
1 יד
195,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2020
7%
98K ק"מ
1 יד
185,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2019
4%
60K ק"מ
1 יד
117,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2019
12%
96K ק"מ
1 יד
121,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2019
4%
82K ק"מ
2 יד
103,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2021
1%
80K ק"מ
2 יד
147,400 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2021
1%
43K ק"מ
1 יד
128,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2014
12%
168K ק"מ
3 יד
119,000 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2014
9%
235K ק"מ
3 יד
89,999 ₪

ג'יפ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2019
13%
125K ק"מ
2 יד
149,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגייד

2017
8%
105K ק"מ
1 יד
66,000 ₪

ג'יפ / Jeep רנגלר קצר

2010
6%
156K ק"מ
3 יד
112,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2023
9%
12K ק"מ
1 יד
250,000 ₪

ג'יפ / Jeep קומפאס

2022
12%
10K ק"מ
1 יד
175,000 ₪

גי'פ / Jeep גרנד צ'ירוקי

2021
3%
1 יד
405,000 ₪

גי'פ / Jeep רנגלר רוביקון

2021
3%
1 יד
605,000 ₪