ירידת מחירים ג'יפים

107 מודעות
(עמוד 1 מתוך 3)


יונדאי טוסון

2017
4%
126K ק"מ
1 יד
80,000 ₪

יונדאי טוסון

2016
3%
63K ק"מ
2 יד
89,000 ₪

יונדאי טוסון

2022
7%
38K ק"מ
1 יד
148,500 ₪

יונדאי סנטה פה

2020
1%
35K ק"מ
1 יד
188,000 ₪

יונדאי טוסון

2020
9%
59K ק"מ
3 יד
100,000 ₪

יונדאי טוסון

2022
2%
28K ק"מ
1 יד
153,500 ₪

יונדאי טוסון

2022
6%
28K ק"מ
1 יד
150,000 ₪

יונדאי טוסון

2019
2%
71K ק"מ
2 יד
94,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2017
3%
193K ק"מ
1 יד
100,000 ₪

יונדאי טוסון

2008
10%
157K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

יונדאי טאראקן

2007
4%
340K ק"מ
4 יד
42,000 ₪

יונדאי טוסון

2018
3%
64K ק"מ
2 יד
97,000 ₪

יונדאי טוסון

2016
9%
43K ק"מ
2 יד
68,000 ₪

יונדאי טוסון

2023
1%
40K ק"מ
1 יד
132,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2016
3%
81K ק"מ
2 יד
87,000 ₪

יונדאי טוסון

2015
6%
130K ק"מ
2 יד
58,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2015
5%
176K ק"מ
2 יד
95,000 ₪

יונדאי טוסון

2019
4%
55K ק"מ
1 יד
110,500 ₪

יונדאי טוסון

2018
1%
99K ק"מ
2 יד
90,000 ₪

יונדאי iX35

2010
13%
138K ק"מ
2 יד
39,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
8%
132K ק"מ
1 יד
82,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
2%
61K ק"מ
2 יד
84,500 ₪

יונדאי טוסון

2022
4%
8K ק"מ
1 יד
162,500 ₪

יונדאי טוסון

2016
1%
150K ק"מ
1 יד
65,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
16%
142K ק"מ
2 יד
61,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
8%
127K ק"מ
1 יד
73,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
6%
106K ק"מ
2 יד
77,000 ₪

יונדאי טוסון

2008
18%
238K ק"מ
3 יד
23,500 ₪

יונדאי טוסון

2019
2%
71K ק"מ
2 יד
92,500 ₪

יונדאי טוסון

2020
4%
51K ק"מ
2 יד
120,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2010
4%
306K ק"מ
3 יד
39,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2011
2%
279K ק"מ
3 יד
39,000 ₪

יונדאי טוסון

2022
4%
60K ק"מ
1 יד
190,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
4%
90K ק"מ
2 יד
87,600 ₪

יונדאי טוסון

2009
8%
174K ק"מ
1 יד
22,000 ₪

יונדאי טוסון

2016
1%
181K ק"מ
2 יד
67,000 ₪

יונדאי טוסון

2016
1%
83K ק"מ
3 יד
67,000 ₪

יונדאי טוסון

2018
6%
130K ק"מ
2 יד
75,000 ₪

יונדאי טוסון

2022
3%
21K ק"מ
1 יד
155,000 ₪

יונדאי טוסון

2018
1%
39K ק"מ
2 יד
109,000 ₪

יונדאי טוסון

2019
4%
45K ק"מ
1 יד
115,000 ₪

יונדאי טוסון

2008
11%
235K ק"מ
6 יד
23,500 ₪

יונדאי טוסון

2019
1%
63K ק"מ
1 יד
117,000 ₪

יונדאי טוסון

2016
4%
136K ק"מ
2 יד
72,000 ₪

יונדאי סנטה פה

2015
5%
94K ק"מ
2 יד
90,000 ₪

יונדאי טוסון

2018
5%
130K ק"מ
2 יד
74,000 ₪

יונדאי טוסון

2017
2%
54K ק"מ
3 יד
84,950 ₪

יונדאי טוסון

2008
12%
330K ק"מ
4 יד
17,500 ₪