ירידת מחירים רכב

479 מודעות - עמוד 1 מתוך 10

יונדאי איוניק

2017
3% 89,865 ₪
85K ק"מ
1 יד
86,295 ₪

יונדאי איוניק

2017
8% 82,000 ₪
104K ק"מ
2 יד
74,900 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 88,452 ₪
106K ק"מ
1 יד
86,632 ₪

יונדאי איוניק

2017
9% 76,500 ₪
135K ק"מ
1 יד
69,500 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 91,271 ₪
70K ק"מ
1 יד
87,624 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 99,000 ₪
38K ק"מ
1 יד
97,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
4% 90,998 ₪
64K ק"מ
1 יד
87,350 ₪

יונדאי איוניק

2017
11% 79,000 ₪
80K ק"מ
1 יד
70,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 77,000 ₪
68K ק"מ
1 יד
75,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
4% 69,900 ₪
115K ק"מ
1 יד
66,500 ₪

יונדאי איוניק

2017
1% 74,098 ₪
133K ק"מ
1 יד
72,624 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 76,449 ₪
126K ק"מ
1 יד
74,001 ₪

יונדאי איוניק

2017
9% 76,973 ₪
146K ק"מ
1 יד
69,535 ₪

יונדאי איוניק

2018
1% 102,000 ₪
23K ק"מ
1 יד
101,000 ₪

יונדאי איוניק

2021
1% 129,990 ₪
1 יד
128,990 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 92,000 ₪
64K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

יונדאי איוניק

2019
3% 92,000 ₪
55K ק"מ
1 יד
89,000 ₪

יונדאי איוניק

2016
6% 77,500 ₪
107K ק"מ
3 יד
72,500 ₪

יונדאי איוניק

2017
12% 90,022 ₪
55K ק"מ
1 יד
78,898 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 79,000 ₪
154K ק"מ
1 יד
76,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 75,000 ₪
130K ק"מ
1 יד
73,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 87,387 ₪
106K ק"מ
1 יד
83,895 ₪

יונדאי איוניק

2018
4% 87,554 ₪
98K ק"מ
1 יד
83,926 ₪

יונדאי איוניק

2016
5% 84,990 ₪
99K ק"מ
1 יד
79,990 ₪

יונדאי איוניק

2018
6% 88,900 ₪
82K ק"מ
1 יד
82,900 ₪

יונדאי איוניק

2018
5% 95,000 ₪
56K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
6% 88,000 ₪
63K ק"מ
2 יד
82,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
8% 93,804 ₪
91K ק"מ
1 יד
86,066 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 82,990 ₪
75K ק"מ
1 יד
79,990 ₪

יונדאי איוניק

2018
3% 93,000 ₪
34K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 75,315 ₪
126K ק"מ
1 יד
73,801 ₪

יונדאי איוניק

2018
13% 104,000 ₪
33K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 80,900 ₪
93K ק"מ
1 יד
77,900 ₪

יונדאי איוניק

2018
18% 107,053 ₪
75K ק"מ
1 יד
87,107 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 81,704 ₪
93K ק"מ
1 יד
80,064 ₪

יונדאי איוניק

2017
1% 77,012 ₪
135K ק"מ
1 יד
75,492 ₪

יונדאי איוניק

2017
4% 89,062 ₪
65K ק"מ
1 יד
85,492 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 81,894 ₪
94K ק"מ
1 יד
80,245 ₪

יונדאי איוניק

2017
3% 84,085 ₪
84K ק"מ
1 יד
81,482 ₪

יונדאי איוניק

2018
7% 97,000 ₪
42K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 92,302 ₪
43K ק"מ
1 יד
90,420 ₪

יונדאי איוניק

2017
5% 76,765 ₪
129K ק"מ
1 יד
72,845 ₪

יונדאי איוניק

2017
2% 75,000 ₪
82K ק"מ
2 יד
73,000 ₪

יונדאי איוניק

2018
2% 98,000 ₪
41K ק"מ
2 יד
96,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
6% 72,000 ₪
108K ק"מ
2 יד
67,000 ₪

יונדאי איוניק

2017
4% 85,318 ₪
111K ק"מ
1 יד
81,099 ₪

יונדאי איוניק

2017
1% 73,542 ₪
114K ק"מ
1 יד
72,100 ₪

יונדאי איוניק

2017
5% 95,000 ₪
61K ק"מ
1 יד
90,000 ₪