ירידת מחירים רכב

תצוגה מיון
230 מודעות - עמוד 1 מתוך 5

קיה פיקנטו

2015
16% 36,000 ₪
131K ק"מ
2 יד
30,000 ₪

קיה פיקנטו

2011
3% 26,000 ₪
148K ק"מ
2 יד
25,089 ₪

קיה פיקנטו

2016
2% 50,000 ₪
40K ק"מ
1 יד
49,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
4% 35,000 ₪
115K ק"מ
2 יד
33,500 ₪

קיה פיקנטו

2011
7% 13,000 ₪
260K ק"מ
5 יד
12,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
11% 45,000 ₪
63K ק"מ
2 יד
40,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
3% 27,500 ₪
110K ק"מ
1 יד
26,500 ₪

קיה פיקנטו

2012
5% 19,500 ₪
130K ק"מ
1 יד
18,500 ₪

קיה פיקנטו

2021
9% 74,000 ₪
1 יד
67,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
6% 30,000 ₪
132K ק"מ
2 יד
28,000 ₪

קיה פיקנטו

2014
4% 42,000 ₪
58K ק"מ
2 יד
40,000 ₪

קיה פיקנטו

2021
2% 87,500 ₪
3K ק"מ
1 יד
85,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
6% 36,900 ₪
101K ק"מ
3 יד
34,500 ₪

קיה פיקנטו

2014
5% 37,000 ₪
110K ק"מ
2 יד
35,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
1% 35,900 ₪
63K ק"מ
2 יד
35,400 ₪

קיה פיקנטו

2016
3% 38,000 ₪
99K ק"מ
2 יד
36,500 ₪

קיה פיקנטו

2011
1% 26,000 ₪
190K ק"מ
2 יד
25,500 ₪

קיה פיקנטו

2012
22% 22,000 ₪
96K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
6% 29,000 ₪
160K ק"מ
3 יד
27,000 ₪

קיה פיקנטו

2014
11% 34,000 ₪
129K ק"מ
3 יד
30,000 ₪

קיה פיקנטו

2021
1% 74,000 ₪
7K ק"מ
1 יד
73,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
4% 61,000 ₪
19K ק"מ
1 יד
58,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
17% 57,000 ₪
50K ק"מ
3 יד
47,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
2% 24,000 ₪
79K ק"מ
2 יד
23,500 ₪

קיה פיקנטו

2016
3% 43,000 ₪
62K ק"מ
3 יד
41,500 ₪

קיה פיקנטו

2016
10% 48,000 ₪
40K ק"מ
2 יד
43,000 ₪

קיה פיקנטו

2019
9% 62,000 ₪
24K ק"מ
1 יד
56,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
16% 29,900 ₪
150K ק"מ
2 יד
24,900 ₪

קיה פיקנטו

2013
1% 33,000 ₪
100K ק"מ
5 יד
32,500 ₪

קיה פיקנטו

2013
5% 17,000 ₪
178K ק"מ
2 יד
16,000 ₪

קיה פיקנטו

2012
12% 20,000 ₪
215K ק"מ
2 יד
17,500 ₪

קיה פיקנטו

2014
2% 33,500 ₪
135K ק"מ
2 יד
32,500 ₪

קיה פיקנטו

2014
3% 27,000 ₪
135K ק"מ
4 יד
26,000 ₪

קיה פיקנטו

2021
13% 80,000 ₪
1 יד
69,500 ₪

קיה פיקנטו

2017
9% 54,500 ₪
98K ק"מ
2 יד
49,500 ₪

קיה פיקנטו

2021
1% 84,000 ₪
4K ק"מ
1 יד
83,000 ₪

קיה פיקנטו

2014
2% 37,000 ₪
104K ק"מ
2 יד
36,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
7% 37,900 ₪
108K ק"מ
2 יד
34,900 ₪

קיה פיקנטו

2018
3% 59,000 ₪
86K ק"מ
1 יד
57,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
5% 35,900 ₪
98K ק"מ
3 יד
33,900 ₪

קיה פיקנטו

2015
9% 35,000 ₪
124K ק"מ
2 יד
31,500 ₪

קיה פיקנטו

2011
3% 14,500 ₪
149K ק"מ
4 יד
14,000 ₪

קיה פיקנטו

2011
17% 19,500 ₪
136K ק"מ
3 יד
16,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
5% 52,900 ₪
66K ק"מ
1 יד
49,900 ₪

קיה פיקנטו

2016
2% 35,000 ₪
117K ק"מ
2 יד
34,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
1% 40,000 ₪
140K ק"מ
3 יד
39,999 ₪

קיה פיקנטו

2018
3% 62,000 ₪
35K ק"מ
1 יד
60,000 ₪

קיה פיקנטו

2012
11% 35,900 ₪
92K ק"מ
2 יד
31,900 ₪