ירידת מחירים רכב

464 מודעות - עמוד 1 מתוך 10

קיה פיקנטו

2013
12% 33,000 ₪
79K ק"מ
3 יד
29,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
5% 37,000 ₪
78K ק"מ
2 יד
35,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
6% 59,000 ₪
33K ק"מ
1 יד
55,000 ₪

קיה פיקנטו

2019
11% 67,000 ₪
9K ק"מ
1 יד
59,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
9% 38,500 ₪
115K ק"מ
2 יד
35,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
2% 58,000 ₪
49K ק"מ
1 יד
56,500 ₪

קיה פיקנטו

2017
1% 57,000 ₪
58K ק"מ
1 יד
55,900 ₪

קיה פיקנטו

2014
5% 36,000 ₪
68K ק"מ
1 יד
34,000 ₪

קיה פיקנטו

2014
8% 36,000 ₪
144K ק"מ
2 יד
33,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
4% 46,000 ₪
75K ק"מ
2 יד
44,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
3% 55,900 ₪
67K ק"מ
1 יד
53,900 ₪

קיה פיקנטו

2019
3% 59,000 ₪
50K ק"מ
1 יד
57,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
4% 43,900 ₪
111K ק"מ
1 יד
41,900 ₪

קיה פיקנטו

2017
7% 61,500 ₪
23K ק"מ
1 יד
57,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
23% 59,431 ₪
117K ק"מ
1 יד
45,526 ₪

קיה פיקנטו

2012
2% 17,000 ₪
115K ק"מ
5 יד
16,500 ₪

קיה פיקנטו

2015
7% 41,000 ₪
79K ק"מ
3 יד
38,000 ₪

קיה פיקנטו

2014
5% 38,000 ₪
116K ק"מ
2 יד
36,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
5% 20,000 ₪
157K ק"מ
4 יד
18,999 ₪

קיה פיקנטו

2017
11% 43,900 ₪
90K ק"מ
1 יד
38,900 ₪

קיה פיקנטו

2016
14% 34,900 ₪
87K ק"מ
2 יד
29,900 ₪

קיה פיקנטו

2016
5% 44,000 ₪
74K ק"מ
1 יד
41,500 ₪

קיה פיקנטו

2016
4% 44,500 ₪
42K ק"מ
2 יד
42,700 ₪

קיה פיקנטו

2018
1% 60,016 ₪
84K ק"מ
1 יד
58,832 ₪

קיה פיקנטו

2011
10% 27,900 ₪
150K ק"מ
3 יד
24,900 ₪

קיה פיקנטו

2019
2% 68,000 ₪
34K ק"מ
1 יד
66,000 ₪

קיה פיקנטו

2011
35% 17,000 ₪
2 יד
10,999 ₪

קיה פיקנטו

2017
3% 47,500 ₪
84K ק"מ
3 יד
46,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
5% 51,500 ₪
60K ק"מ
2 יד
48,500 ₪

קיה פיקנטו

2015
9% 40,732 ₪
57K ק"מ
2 יד
37,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
1% 60,200 ₪
63K ק"מ
1 יד
59,500 ₪

קיה פיקנטו

2016
2% 43,000 ₪
60K ק"מ
2 יד
42,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
7% 52,500 ₪
98K ק"מ
1 יד
48,500 ₪

קיה פיקנטו

2011
9% 32,000 ₪
79K ק"מ
2 יד
29,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
10% 44,900 ₪
105K ק"מ
2 יד
40,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
13% 45,000 ₪
98K ק"מ
1 יד
39,000 ₪

קיה פיקנטו

2013
11% 34,000 ₪
140K ק"מ
2 יד
29,990 ₪

קיה פיקנטו

2017
11% 54,000 ₪
61K ק"מ
1 יד
48,000 ₪

קיה פיקנטו

2012
10% 33,500 ₪
76K ק"מ
4 יד
30,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
1% 56,900 ₪
38K ק"מ
1 יד
55,900 ₪

קיה פיקנטו

2014
4% 21,900 ₪
120K ק"מ
1 יד
20,900 ₪

קיה פיקנטו

2013
5% 18,000 ₪
173K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

קיה פיקנטו

2015
3% 40,000 ₪
67K ק"מ
2 יד
38,500 ₪

קיה פיקנטו

2018
3% 54,000 ₪
58K ק"מ
1 יד
52,000 ₪

קיה פיקנטו

2019
4% 68,000 ₪
22K ק"מ
1 יד
65,000 ₪

קיה פיקנטו

2018
1% 57,000 ₪
22K ק"מ
1 יד
56,000 ₪

קיה פיקנטו

2017
3% 57,000 ₪
42K ק"מ
2 יד
55,000 ₪

קיה פיקנטו

2016
6% 45,000 ₪
66K ק"מ
2 יד
42,000 ₪