ירידת מחירים רכב

228 מודעות - עמוד 1 מתוך 5

ניסאן מיקרה

2013
18% 16,000 ₪
170K ק"מ
4 יד
13,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
28% 73,748 ₪
52K ק"מ
1 יד
52,839 ₪

ניסאן מיקרה

2015
9% 21,000 ₪
140K ק"מ
3 יד
19,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
2% 35,840 ₪
78K ק"מ
1 יד
34,839 ₪

ניסאן מיקרה

2016
9% 32,000 ₪
117K ק"מ
1 יד
29,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
26% 73,748 ₪
52K ק"מ
1 יד
54,075 ₪

ניסאן מיקרה

2018
10% 55,000 ₪
14K ק"מ
3 יד
49,000 ₪

ניסאן מיקרה

2019
9% 51,000 ₪
20K ק"מ
1 יד
46,000 ₪

ניסאן מיקרה

2016
3% 39,000 ₪
95K ק"מ
2 יד
37,500 ₪

ניסאן מיקרה

2015
12% 24,000 ₪
96K ק"מ
2 יד
21,000 ₪

ניסאן מיקרה

2013
4% 21,500 ₪
157K ק"מ
2 יד
20,500 ₪

ניסאן מיקרה

2017
3% 44,000 ₪
50K ק"מ
2 יד
42,500 ₪

ניסאן מיקרה

2012
9% 22,000 ₪
119K ק"מ
3 יד
20,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
10% 42,004 ₪
99K ק"מ
1 יד
37,480 ₪

ניסאן מיקרה

2018
6% 48,000 ₪
35K ק"מ
1 יד
45,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
6% 47,000 ₪
45K ק"מ
1 יד
44,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
9% 27,500 ₪
124K ק"מ
2 יד
24,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
15% 44,000 ₪
60K ק"מ
1 יד
37,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
5% 52,800 ₪
60K ק"מ
1 יד
49,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
3% 29,000 ₪
94K ק"מ
1 יד
28,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
2% 42,000 ₪
24K ק"מ
1 יד
41,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
12% 56,000 ₪
21K ק"מ
1 יד
49,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
26% 55,311 ₪
53K ק"מ
1 יד
40,891 ₪

ניסאן מיקרה

2015
12% 24,500 ₪
132K ק"מ
2 יד
21,500 ₪

ניסאן מיקרה

2017
2% 24,500 ₪
2 יד
24,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
3% 56,238 ₪
46K ק"מ
1 יד
54,487 ₪

ניסאן מיקרה

2017
8% 49,000 ₪
73K ק"מ
1 יד
45,000 ₪

ניסאן מיקרה

2012
10% 12,250 ₪
224K ק"מ
2 יד
11,000 ₪

ניסאן מיקרה

2013
9% 21,000 ₪
150K ק"מ
2 יד
19,000 ₪

ניסאן מיקרה

2011
19% 21,000 ₪
113K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

ניסאן מיקרה

2008
4% 9,300 ₪
209K ק"מ
5 יד
8,900 ₪

ניסאן מיקרה

2019
5% 39,000 ₪
35K ק"מ
2 יד
37,000 ₪

ניסאן מיקרה

2012
2% 18,000 ₪
133K ק"מ
3 יד
17,500 ₪

ניסאן מיקרה

2013
9% 21,000 ₪
136K ק"מ
3 יד
19,000 ₪

ניסאן מיקרה

2011
8% 17,999 ₪
194K ק"מ
2 יד
16,500 ₪

ניסאן מיקרה

2013
29% 17,000 ₪
187K ק"מ
3 יד
12,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
3% 30,000 ₪
116K ק"מ
3 יד
29,000 ₪

ניסאן מיקרה

2019
10% 39,500 ₪
60K ק"מ
1 יד
35,500 ₪

ניסאן מיקרה

2013
10% 19,000 ₪
190K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

ניסאן מיקרה

2019
2% 71,000 ₪
7K ק"מ
1 יד
69,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
6% 47,900 ₪
60K ק"מ
2 יד
44,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
7% 42,500 ₪
44K ק"מ
1 יד
39,500 ₪

ניסאן מיקרה

2014
7% 20,000 ₪
115K ק"מ
2 יד
18,500 ₪

ניסאן מיקרה

2019
8% 60,000 ₪
32K ק"מ
1 יד
55,000 ₪

ניסאן מיקרה

2013
11% 18,000 ₪
110K ק"מ
1 יד
16,000 ₪

ניסאן מיקרה

2009
8% 17,500 ₪
129K ק"מ
3 יד
16,000 ₪

ניסאן מיקרה

2010
26% 17,000 ₪
209K ק"מ
1 יד
12,500 ₪

ניסאן מיקרה

2016
9% 38,500 ₪
87K ק"מ
1 יד
35,000 ₪