ירידת מחירים רכב

תצוגה מיון
199 מודעות - עמוד 1 מתוך 5

ניסאן מיקרה

2018
9% 48,000 ₪
35K ק"מ
1 יד
43,500 ₪

ניסאן מיקרה

2009
12% 15,500 ₪
128K ק"מ
3 יד
13,500 ₪

ניסאן מיקרה

2014
10% 15,500 ₪
157K ק"מ
2 יד
13,900 ₪

ניסאן מיקרה

2007
9% 11,000 ₪
197K ק"מ
5 יד
10,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
4% 47,000 ₪
73K ק"מ
1 יד
45,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
5% 52,900 ₪
84K ק"מ
1 יד
49,900 ₪

ניסאן מיקרה

2013
10% 14,500 ₪
160K ק"מ
3 יד
13,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
7% 28,000 ₪
108K ק"מ
2 יד
26,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
10% 47,900 ₪
60K ק"מ
2 יד
42,900 ₪

ניסאן מיקרה

2018
4% 48,000 ₪
53K ק"מ
2 יד
46,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
7% 57,000 ₪
70K ק"מ
1 יד
53,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
17% 40,000 ₪
56K ק"מ
1 יד
33,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
8% 19,500 ₪
167K ק"מ
2 יד
17,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
12% 39,900 ₪
138K ק"מ
1 יד
35,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
5% 38,000 ₪
80K ק"מ
2 יד
36,000 ₪

ניסאן מיקרה

2013
7% 16,800 ₪
195K ק"מ
2 יד
15,500 ₪

ניסאן מיקרה

2017
3% 39,800 ₪
130K ק"מ
1 יד
38,600 ₪

ניסאן מיקרה

2018
3% 55,000 ₪
16K ק"מ
1 יד
53,000 ₪

ניסאן מיקרה

2012
22% 15,500 ₪
172K ק"מ
2 יד
12,000 ₪

ניסאן מיקרה

2014
22% 22,500 ₪
150K ק"מ
1 יד
17,500 ₪

ניסאן מיקרה

2008
14% 10,500 ₪
248K ק"מ
6 יד
9,000 ₪

ניסאן מיקרה

2017
15% 44,900 ₪
71K ק"מ
1 יד
38,000 ₪

ניסאן מיקרה

2019
12% 62,900 ₪
30K ק"מ
1 יד
54,900 ₪

ניסאן מיקרה

2015
7% 21,400 ₪
125K ק"מ
2 יד
19,900 ₪

ניסאן מיקרה

2018
5% 52,000 ₪
65K ק"מ
1 יד
49,000 ₪

ניסאן מיקרה

2009
10% 9,500 ₪
195K ק"מ
3 יד
8,500 ₪

ניסאן מיקרה

2017
21% 37,900 ₪
80K ק"מ
1 יד
29,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
4% 31,500 ₪
56K ק"מ
2 יד
30,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
9% 30,000 ₪
118K ק"מ
4 יד
27,000 ₪

ניסאן מיקרה

2018
5% 54,460 ₪
78K ק"מ
1 יד
51,560 ₪

ניסאן מיקרה

2018
1% 51,000 ₪
57K ק"מ
1 יד
50,000 ₪

ניסאן מיקרה

2019
12% 54,000 ₪
39K ק"מ
1 יד
47,500 ₪

ניסאן מיקרה

2015
3% 31,900 ₪
120K ק"מ
2 יד
30,900 ₪

ניסאן מיקרה

2016
3% 32,900 ₪
135K ק"מ
2 יד
31,900 ₪

ניסאן מיקרה

2019
5% 70,000 ₪
31K ק"מ
1 יד
66,189 ₪

ניסאן מיקרה

2014
6% 23,000 ₪
127K ק"מ
2 יד
21,500 ₪

ניסאן מיקרה

2011
1% 14,000 ₪
202K ק"מ
3 יד
13,900 ₪

ניסאן מיקרה

2018
5% 58,000 ₪
79K ק"מ
1 יד
55,000 ₪

ניסאן מיקרה

2013
6% 19,260 ₪
3 יד
18,000 ₪

ניסאן מיקרה

2012
23% 19,000 ₪
191K ק"מ
3 יד
14,500 ₪

ניסאן מיקרה

2018
9% 62,000 ₪
26K ק"מ
1 יד
56,000 ₪

ניסאן מיקרה

2015
9% 17,500 ₪
129K ק"מ
3 יד
15,800 ₪