ירידת מחירים רכב

תצוגה מיון
446 מודעות - עמוד 1 מתוך 10

סקודה אוקטביה

2019
1%
105K ק"מ
1 יד
89,610 ₪

סקודה אוקטביה

2019
6%
98K ק"מ
1 יד
89,301 ₪

סקודה אוקטביה

2018
3%
148K ק"מ
1 יד
95,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
3%
150K ק"מ
1 יד
87,035 ₪

סקודה אוקטביה

2016
2%
97K ק"מ
3 יד
66,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
4%
144K ק"מ
1 יד
84,769 ₪

סקודה אוקטביה

2016
15%
150K ק"מ
2 יד
55,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
5%
103K ק"מ
1 יד
89,404 ₪

סקודה אוקטביה

2015
2%
119K ק"מ
2 יד
69,000 ₪

סקודה אוקטביה

2017
4%
113K ק"מ
3 יד
69,000 ₪

סקודה אוקטביה

2008
14%
310K ק"מ
2 יד
18,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
11%
107K ק"מ
1 יד
90,228 ₪

סקודה אוקטביה

2017
3%
102K ק"מ
1 יד
74,900 ₪

סקודה אוקטביה

2019
5%
80K ק"מ
1 יד
94,142 ₪

סקודה אוקטביה

2012
14%
175K ק"מ
4 יד
30,000 ₪

סקודה אוקטביה

2017
14%
270K ק"מ
5 יד
35,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
6%
89K ק"מ
1 יד
91,000 ₪

סקודה אוקטביה

2011
5%
124K ק"מ
1 יד
37,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
110K ק"מ
1 יד
89,404 ₪

סקודה אוקטביה

2019
7%
94K ק"מ
1 יד
88,889 ₪

סקודה אוקטביה

2017
4%
138K ק"מ
3 יד
62,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
82K ק"מ
1 יד
102,382 ₪

סקודה אוקטביה

2018
8%
140K ק"מ
1 יד
99,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
9%
138K ק"מ
1 יד
89,900 ₪

סקודה אוקטביה

2007
3%
240K ק"מ
4 יד
15,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
101K ק"מ
1 יד
90,434 ₪

סקודה אוקטביה

2015
3%
145K ק"מ
3 יד
55,000 ₪

סקודה אוקטביה

2018
2%
20K ק"מ
2 יד
112,000 ₪

סקודה אוקטביה

2018
5%
152K ק"מ
1 יד
80,000 ₪

סקודה אוקטביה

2012
15%
140K ק"מ
3 יד
27,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
8%
124K ק"מ
1 יד
86,932 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
99K ק"מ
2 יד
98,800 ₪

סקודה אוקטביה

2019
6%
112K ק"מ
1 יד
88,065 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
103K ק"מ
1 יד
89,404 ₪

סקודה אוקטביה

2019
5%
103K ק"מ
1 יד
89,301 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
84K ק"מ
1 יד
93,318 ₪

סקודה אוקטביה

2013
6%
258K ק"מ
2 יד
29,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
6%
73K ק"מ
1 יד
94,142 ₪

סקודה אוקטביה

2014
12%
2 יד
35,000 ₪

סקודה אוקטביה

2010
9%
252K ק"מ
3 יד
18,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
112K ק"מ
1 יד
89,610 ₪

סקודה אוקטביה

2018
1%
137K ק"מ
1 יד
82,840 ₪

סקודה אוקטביה

2015
7%
109K ק"מ
3 יד
50,000 ₪

סקודה אוקטביה

2008
3%
218K ק"מ
2 יד
14,900 ₪

סקודה אוקטביה

2016
1%
140K ק"מ
1 יד
68,000 ₪

סקודה אוקטביה

2019
1%
99K ק"מ
1 יד
91,773 ₪

סקודה אוקטביה

2019
3%
111K ק"מ
1 יד
89,198 ₪

סקודה אוקטביה

2019
7%
145K ק"מ
1 יד
84,151 ₪