ירידת מחירים רכב

תצוגה מיון
278 מודעות - עמוד 1 מתוך 6

פורד פוקוס

2011
17% 28,000 ₪
153K ק"מ
4 יד
23,000 ₪

פורד פוקוס

2008
8% 6,000 ₪
3 יד
5,500 ₪

פורד פוקוס

2014
6% 23,500 ₪
82K ק"מ
2 יד
22,000 ₪

פורד פוקוס

2008
54% 22,000 ₪
225K ק"מ
3 יד
10,000 ₪

פורד פוקוס

2008
15% 10,000 ₪
187K ק"מ
2 יד
8,500 ₪

פורד פוקוס

2012
1% 15,800 ₪
177K ק"מ
2 יד
15,500 ₪

פורד פוקוס

2007
12% 8,000 ₪
175K ק"מ
4 יד
7,000 ₪

פורד פוקוס

2007
8% 6,000 ₪
171K ק"מ
3 יד
5,500 ₪

פורד פוקוס

2007
17% 8,500 ₪
190K ק"מ
4 יד
7,000 ₪

פורד פוקוס

2007
9% 5,800 ₪
180K ק"מ
3 יד
5,233 ₪

פורד פוקוס

2008
4% 10,500 ₪
4 יד
10,000 ₪

פורד פוקוס

2012
2% 17,900 ₪
140K ק"מ
2 יד
17,500 ₪

פורד פוקוס

2013
9% 15,500 ₪
187K ק"מ
2 יד
14,000 ₪

פורד פוקוס

2014
9% 18,800 ₪
193K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

פורד פוקוס

2012
35% 28,000 ₪
170K ק"מ
2 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2011
29% 29,000 ₪
142K ק"מ
2 יד
20,500 ₪

פורד פוקוס

2012
9% 19,999 ₪
133K ק"מ
4 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2013
13% 33,000 ₪
110K ק"מ
2 יד
28,500 ₪

פורד פוקוס

2012
16% 16,500 ₪
208K ק"מ
2 יד
13,700 ₪

פורד פוקוס

2008
6% 9,589 ₪
152K ק"מ
3 יד
9,000 ₪

פורד פוקוס

2013
7% 14,000 ₪
181K ק"מ
2 יד
13,000 ₪

פורד פוקוס

2016
5% 40,000 ₪
126K ק"מ
2 יד
38,000 ₪

פורד פוקוס

2014
2% 36,000 ₪
54K ק"מ
2 יד
35,000 ₪

פורד פוקוס

2013
4% 19,800 ₪
176K ק"מ
2 יד
18,880 ₪

פורד פוקוס

2012
7% 21,000 ₪
133K ק"מ
2 יד
19,500 ₪

פורד פוקוס

2008
28% 12,500 ₪
232K ק"מ
2 יד
9,000 ₪

פורד פוקוס

2009
4% 12,800 ₪
115K ק"מ
3 יד
12,250 ₪

פורד פוקוס

2011
9% 20,000 ₪
119K ק"מ
1 יד
18,000 ₪

פורד פוקוס

2013
2% 17,500 ₪
130K ק"מ
2 יד
17,000 ₪

פורד פוקוס

2008
4% 11,000 ₪
179K ק"מ
3 יד
10,500 ₪

פורד פוקוס

2014
4% 24,500 ₪
138K ק"מ
3 יד
23,400 ₪

פורד פוקוס

2012
17% 17,000 ₪
188K ק"מ
3 יד
14,000 ₪

פורד פוקוס

2010
17% 10,800 ₪
215K ק"מ
2 יד
8,900 ₪

פורד פוקוס

2012
9% 16,500 ₪
138K ק"מ
2 יד
14,970 ₪

פורד פוקוס

2012
2% 20,000 ₪
140K ק"מ
2 יד
19,500 ₪

פורד פוקוס

2007
19% 8,700 ₪
140K ק"מ
2 יד
7,000 ₪

פורד פוקוס

2011
5% 17,500 ₪
178K ק"מ
3 יד
16,500 ₪

פורד פוקוס

2018
2% 44,900 ₪
90K ק"מ
1 יד
43,900 ₪

פורד פוקוס

2013
1% 17,550 ₪
137K ק"מ
2 יד
17,300 ₪

פורד פוקוס

2007
18% 8,000 ₪
214K ק"מ
3 יד
6,500 ₪

פורד פוקוס

2006
11% 4,500 ₪
278K ק"מ
3 יד
4,000 ₪

פורד פוקוס

2013
1% 22,000 ₪
118K ק"מ
2 יד
21,900 ₪

פורד פוקוס

2006
7% 6,500 ₪
239K ק"מ
3 יד
6,000 ₪

פורד פוקוס

2012
13% 18,900 ₪
143K ק"מ
3 יד
16,300 ₪

פורד פוקוס

2007
22% 7,000 ₪
280K ק"מ
3 יד
5,400 ₪

פורד פוקוס

2011
13% 14,500 ₪
156K ק"מ
2 יד
12,500 ₪

פורד פוקוס

2012
16% 18,000 ₪
170K ק"מ
2 יד
15,000 ₪

פורד פוקוס

2010
1% 11,200 ₪
280K ק"מ
2 יד
11,000 ₪